Batteriholken är ett innovativt företag inom återvinning
av batterier och övrigt elskrot hos företag


point Vi underlättar för företagen att ta sitt miljöansvar och på ett smidigt, snyggt, rent och effektivt sätt ser vi till att lagra och bortforslar allt detta matriel.
Vi har samtliga tillstånd att tillhanda hålla denna tjänst och hantera metaller.


DETTA KAN VI GÖRA FÖR ER.
- Ställa ut smidiga lättplacerade batteriholkar, elskrots kärl på Er arbetsplats.


- Löpande abonnemang att vi kommer och hämtar batteriholkar och elskrotskärlen och sedan ställer ut nya.

point På detta sätt kan alla medarbetare på ett enkelt sätt ta ansvar för miljön, när exempelvis ett batteri ska bytas eller en dator ska kasseras, kan varje individ uträtta det på egen hand och gå till vår lilla miljöstation där det finns tydlig information och tydlig uppmärkning var detta ska läggas.
Olika typer av Batterier


ENGÅNGSBATTERIER
Alkaliska batterier är de vanligaste engångsbatterierna. De används till exempel i bärbara radioapparater, CD-spelare och kameror.
Knappcellsbatterier typ alkaliska, silveroxid och zinkluftsbatterier innehåller en liten del kvicksilver. Dessa knappformade batterier är de minsta batterierna och de förekommer i en mängd olika varianter. De är inte laddningsbara. Kvicksilverbatterier kan finnas precis överallt –
Litiumbatterier finns också i form av knappcellsbatterier men innehåller litium istället för kvicksilver. Litium knappcellsbatterier kan vara uppladdningsbara, men de flesta är det inte.


INBYGGDA BATTERIER
De inbyggda batterierna kan finnas i precis vad som helst. Det gemensamma för de inbyggda batterierna är att det inte är tänkt att de ska bytas. När de är slut är hela produkten de sitter i färdig att kasseras.
Även de inbyggda batterierna kan vara laddbara. Många verktyg, exempelvis billigare skruvdragare och borrmaskiner, har laddbara batterier som inte går att byta när de blir gamla och inte går att ladda upp längre. Istället blir man tvungen att kassera hela verktyget. Det lämnas då som el-avfall.


LADDNINGSBARA BATTERIER
Laddningsbara batterier är batterier som kan laddas upp med någon form av batteriladdare.
Litium Jon (LiJon) batterier har väldigt hög energikapacitet, vilket gör dem extra lämpliga i bärbara apparater som datorer, mobiltelefoner kameror etc. Li Jon-batterier innehåller inte heller några farliga tungmetaller, vilket gör dem mer miljövänliga.
Litium Polymer är en ny batterityp som ger högsta möjliga kapacitet på minsta möjliga yta. Det gör dem användbara i små apparater som telefoner, mp3-spelare mm.
Blybatterier förekommer främst som bilbatterier. Men de finns även i saker som sladdlösa dammsugare, trädgårdsredskap och backup-system.
Nickel Kadmium (NiCd) . En äldre batterityp som främst används i strömslukande apparater inom industrin eller i militär elektronik. NiCd-batterier förekommer även i professionella handverktyg och i nödljusbelysning. De är mycket skadliga för miljön, eftersom de innehåller tungmetallen kadmium.
Nickel Metallhydrid (NiMh) . Ett NiMh-batteri har upp till 50% längre driftstid jämfört med motsvarande Nickel Kadmium-batteri. Det innehåller inga tungmetaller, vilket gör det mer miljövänligt. Dessutom väger de betydligt mindre än ett NiCd-batteri och går snabbare att ladda. NiMh-batterier används i samma produkter som NiCd-batterier.
Batterikassetter är helt enkelt flera laddningsbara batterier som sitter ihopmonterade i en kassett som är gjord för att passa en specifik produkt, t ex en dator eller en borrmaskin.
LAGEN SÄGER SÅ                                             DÄRFÖR SKA VI SAMLA IN BATTERIER


point Enligt avfallsförordningen 23§ är vi skyldiga att lämna in alla uttjänta batterier till producenternas insamlingssystem. Förordningen säger också att alla kasserade produkter med inbyggda batterier ska lämnas till insamlingen av elavfall.


ALLA BATTERIER SKA ÅTERVINNAS
En stor nyhet med det nya direktivet är att alla batterier ska återvinnas. Batterier innehåller metaller som kan återvinnas och därför är insamling och återvinning av batterier ett led i att hushålla med jordens naturresurser.


SKÄRPTA KRAV
Den nya förordningen ställer krav på att batteriinsamlingen i Sverige ökar i framtiden.


FÖR ATT UNDVIKA MILJÖGIFTER
De batterier som slängs i vanliga soppåsen, skickas i de flesta fall till förbränning med energiframställning. Stora åtgärder har gjorts under de senaste åren för att rena utsläppen från förbränningsanläggningarna, men det viktigaste sättet att rena rökgasutsläppen är att se till att det avfall som förs in i förbränningsugnarna är rent och utan tungmetaller. Därför ska inga batterier slängas i soppåsen.
Tungmetaller som kommer ut i luften påverkar både miljö och hälsa negativt


FÖR ATT ÅTERVINNA BATTERIERNA
De batterier som samlas in sorteras och skickas till återvinning. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Återvinning medför att naturresurser och energi sparas