PRODUKTUTBUD ÅTERVINNING AV BATTERIER


ÅTERVINNIGS HOLK FÖR BATTERIER HOS FÖRETAG
baterieholkar
Återvinningsholken ställs ut på lämplig plast på företaget där dom anställda kan på ett korrekt sätt lägga sina trasiga batterier för miljömässigt korrekt återvinning.
TECKNADE AV ETT SERVICEAVTAL SKER DÄR FÖLJANDE INGÅR. .
- Lån av återvinningsholk. .
- Kontinuerlig tömning av batteriholken. .
- Miljömässigt korrekt avfallshantering av batterier. .


PRODUKTUTBUD ÅTERVINNING FÖR KASSERING AV ELSKROT


ÅTERVINNINGSKÄRL FÖR INSAMLING AV ELSKORT
baterieholkar
Vi tillhanda håller 4 olika storlekar på elskrot återvinnings kärlen.
40,80,120 eller 190 liters kärl

Återvinningskärl specifikt för elskrot för korrekt hantering av kassering av elskrot och smidig hantering på plats.

TECKNADE AV ETT SERVICEAVTAL SKER DÄR FÖLJANDE INGÅR.
- Lån av återvinningskärl för bilbatterier.
- Kontinuerlig tömning av kärlet.
- Miljömässigt korrekt avfallshantering av batterier.ÅTERVINNINGS KÄRL FÖR LYSRÖR
baterieholkar
Återvinningskärl specifikt för bilbatterier för korrekt hantering av kassering av bilbatterier och smidig hantering på plats.


TECKNADE AV ETT SERVICEAVTAL SKER DÄR FÖLJANDE INGÅR.
- Lån av återvinningskärl för lysrör.
- Kontinuerlig tömning av kärlet.
- Miljömässigt korrekt avfallshantering av lysrör.


LAGEN SÄGER SÅ                                             DÄRFÖR SKA VI SAMLA IN BATTERIER


point Enligt avfallsförordningen 23§ är vi skyldiga att lämna in alla uttjänta batterier till producenternas insamlingssystem. Förordningen säger också att alla kasserade produkter med inbyggda batterier ska lämnas till insamlingen av elavfall.


ALLA BATTERIER SKA ÅTERVINNAS
En stor nyhet med det nya direktivet är att alla batterier ska återvinnas. Batterier innehåller metaller som kan återvinnas och därför är insamling och återvinning av batterier ett led i att hushålla med jordens naturresurser.


SKÄRPTA KRAV
Den nya förordningen ställer krav på att batteriinsamlingen i Sverige ökar i framtiden.


FÖR ATT UNDVIKA MILJÖGIFTER
De batterier som slängs i vanliga soppåsen, skickas i de flesta fall till förbränning med energiframställning. Stora åtgärder har gjorts under de senaste åren för att rena utsläppen från förbränningsanläggningarna, men det viktigaste sättet att rena rökgasutsläppen är att se till att det avfall som förs in i förbränningsugnarna är rent och utan tungmetaller. Därför ska inga batterier slängas i soppåsen.
Tungmetaller som kommer ut i luften påverkar både miljö och hälsa negativt


FÖR ATT ÅTERVINNA BATTERIERNA
De batterier som samlas in sorteras och skickas till återvinning. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Återvinning medför att naturresurser och energi sparas